A ekziston vërtet ferri?

Ferri është i vërtetë. Jezusi, Biri i Perëndisë, erdhi nga qielli për të n’a mësuar rrugën për në parajsë. Ai premtoi se do të jepte jetë të përjetshme dhe do të ringjallte nga të vdekurit këdo që beson në të (Gjoni 6: 34-40). Në të njëjtën kohë, askush në Bibël nuk paralajmëron aq shpesh për ferrin siç bën Jezusi.

 

Pabesimtarët shkojnë në Hades

Jezusi mësoi në tregimin për njeriun e pasur dhe Llazarin që menjëherë pas vdekjes mosbesimtarët shkojnë në Hades. Atje ata janë “në mundim” dhe i pasuri ankohet se është “në ankth në këtë flakë” (Luka 16: 23-24). Për Llazarin besimtar Jezusi thotë se ai është “pranë Abrahamit” (Luka 16:22). Më vonë Pali shkruan se pas vdekjes besimtarët janë “me Krishtin” (Filipianëve 1:23). Këto janë gjendjet që ne shpesh i konsiderojmë si ferr dhe parajsë dhe që shkojmë atje menjëherë pas vdekjes. Kjo nuk është krejtësisht e gabuar, por ne duhet të kuptojmë se këto janë gjendje të përkohshme, që presin gjykimin e ditës së fundit, kur Jezusi do të kthehet. Vetëm atëherë do të zbulohet lavdia e plotë e parajsës dhe tmerri i plotë i ferrit.

Gjykimi mbi jobesimtarët

Gjykimi mbi jobesimtarët ditën e fundit përshkruhet në mënyra të ndryshme në Bibël.

  • “Dhe shumë nga ata që flenë në pluhurin e tokës do të zgjohen, disa në jetën e përjetshme dhe disa në turp dhe përbuzje të përjetshme” – Danieli 12: 2
  • Gjon Pagëzori për Jezusin: “ai do të pastrojë lëmin e tij dhe do të mbledhë grurin e tij në hambar, por bykun do ta djegë me zjarr të pashuar” – Mateu 3:12
  • Jezusi duke folur për gjykimin ditën e fundit: “Atëherë ai do t’u thotë atyre në të majtë: ‘Largohuni nga unë, të mallkuar, në zjarrin e përjetshëm të përgatitur për djallin dhe engjëjt e tij’” – Mateu 25:41
  • “… kur Zoti Jezus zbulohet nga qielli me engjëjt e tij të fuqishëm në zjarrin flakërues, duke shkaktuar hakmarrje ndaj atyre që nuk e njohin Perëndinë dhe ndaj atyre që nuk i binden ungjillit të Zotit tonë Jezus. Ata do të vuajnë ndëshkimin e shkatërrimit të përjetshëm, larg pranisë së Zotit dhe lavdisë së fuqisë së tij ”- 2 Thesalonikasve 1: 7-9
  • “Dhe nëse emri i dikujt nuk u gjet i shkruar në librin e jetës, ai u hodh në liqenin e zjarrit” – Zbulesa 20:15

Të gjitha këto vargje e bëjnë të qartë se ka dy elemente për ndëshkimin e jobesimtarëve. E para ka të bëjë me një ndëshkim pa fund, siç shihet nga fjalët “e përjetshme”, “e pashuar” dhe “e përjetshme”. Gjithashtu është një ndëshkim i rëndë, më shpesh i krahasuar me “zjarrin”. Kjo nuk do të thotë një zjarr i mirëfilltë, sepse përdoren edhe fjalë të tjera: “turp dhe përbuzje”, “shkatërrim”, “errësirë e jashtme” (Mateu 25:30). Së bashku këto terma tregojnë për një realitet të tmerrshëm.

Gjykimi i Zotit është gjithmonë i drejtë

Megjithatë, mundimet e ferrit nuk do të jenë të njëjta për të gjithë. Bibla mëson qartë se disa do të ndëshkohen më rëndë se të tjerët. Kjo bëhet e qartë nga fragmentet e mëposhtme: • “Por unë po ju them se do të jetë më e durueshme ditën e gjykimit për tokën e Sodomës sesa për ju” – Mateu 11:24.• “Dhe ai shërbëtor që e dinte vullnetin e zotërisë së tij, por nuk u bë gati ose nuk veproi sipas vullnetit të tij, do të marrë një rrahje të rëndë. Por ai që nuk e dinte dhe bëri atë që meritonte një rrahje, do të marrë një rrahje të lehtë. Çdokujt të cilit i është dhënë shumë, prej tij do të kërkohet shumë, dhe prej atij të cilit i janë besuar shumë, do t’i kërkojë më shumë. ” – Luka 12: 47-48.Pra, ashpërsia e ndëshkimit të përjetshëm do të varet si nga ajo që kanë bërë jobesimtarët në jetën e tyre, ashtu edhe nga mundësia që ata kanë pasur për të dëgjuar dhe për t’iu përgjigjur Ungjillit. Gjykimi i Zotit është gjithmonë i drejtë. 

Ata që besojnë në Jezusin

Megjithatë, kushdo që beson në Jezusin nuk ka nevojë të ketë frikë nga ferri. Ai do të jetë përjetësisht i lumtur në praninë e Zotit në tokën e re. Le të jetë realiteti i ferrit një arsye për ne që të urrejmë mëkatin dhe të kemi besim tek Jezusi, dhe kështu të shpëtojmë nga gjykimi i Zotit dhe zjarri i ferrit. 

Copyright @ FjaleBiblike.net

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera