Si të keni një marrëdhënie personale me Perëndinë?

Kur Zoti krijoi gjithçka tha: “Le ta bëjmë njeriun sipas shëmbëlltyrës sonë, sipas ngjashmërisë sonë. Dhe le të kenë sundim mbi peshqit e detit, mbi zogjtë e qiellit, mbi bagëtinë, mbi të gjithë tokën dhe mbi çdo zvarranik që zvarritet mbi tokë “(Zanafilla 1:26). Kjo ishte ajo që Perëndia kishte në mendje kur krijoi Adamin dhe Evën. Ata ishin në gjendje ta bënin këtë detyrë vetëm kur kishin një marrëdhënie të ngushtë me Perëndinë. Në Zanafilla 2-3 ne lexojmë se Zoti eci nëpër Kopsht dhe foli me Adamin dhe Evën.

Kjo marrëdhënie u prish kur Adami dhe Eva “mashtruan” Zotin. Që nga ai moment, Zoti nuk ishte më “dashuria e jetës së tyre”. Zemra e tyre shkoi te vetja, te mëkati, te errësira, te Satani. Por falë Zotit, ky nuk ishte fundi. Menjëherë, Zoti u premtoi atyre (dhe ne) se marrëdhënia do të rivendosej. Dhe Ai e mbajti premtimin e Tij! Ai dërgoi Birin e Tij, Jezusin, për të rivendosur këtë marrëdhënie të prishur; për të n’a kthyer në qëllimin tonë.

Rivendosja përmes Jezusit

Vetë Jezusi shpjegoi se kush është, pse erdhi dhe si të ketë një marrëdhënie me Atin: “Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet Meje. … Më besoni se unë jam në Atin dhe Ati është në mua, ose përndryshe besoni për shkak të vetë veprave. Me të vërtetë, me të vërtetë po ju them, kushdo që beson në Mua do të bëjë edhe ai veprat që Unë bëj; dhe do të bëjë vepra më të mëdha se këto, sepse unë po shkoj tek Ati. Çfarëdo që të kërkoni në Emrin Tim, këtë do t’a bëj, që Ati të përlëvdohet në Birin. Nëse më kërkoni ndonjë gjë në Emrin Tim, unë do t’a bëj. Nëse më doni Mua, ju do t’i mbani urdhërimet e Mia. Dhe unë do t’i kërkoj Atit dhe Ai do t’ju japë një Ndihmës tjetër, që të jetë me ju përgjithmonë, madje edhe Fryma e së vërtetës, të cilën bota nuk mund ta marrë, sepse as nuk e sheh Atë dhe as nuk e njeh Atë. Ju e njihni Atë, sepse Ai banon me ju dhe do të jetë në ju ” (Gjoni 14: 6, Gjoni 14: 11-17). 

Kjo është e vërteta për këdo që e pranoi Jezusin si Shpëtimtarin, Shpenguesin dhe Zotin e tij dhe që mori Frymën e Shenjtë. Nëse e keni bërë këtë, ju mund të besoni se marrëdhënia me Atin është rivendosur. Fryma e Shenjtë do të rivendosë në jetën tuaj atë që është shkruar në (Psalmin 1: 1-3): “Lum ai njeri që nuk ecën sipas këshillës së të ligut, as nuk qëndron në rrugën e mëkatarëve, as nuk ulet në vendin e tallësve; por kënaqësia e tij qëndron në ligjin e Zotit dhe mbi ligjin e tij ai mediton ditë e natë. Ai është si një pemë e mbjellë nga rrjedhat e ujit që jep frytin e saj në stinën e saj dhe fleta e saj nuk thahet. Në gjithçka që bën, ai përparon”. 

 

Zoti ju do

Kur Zoti ju krijoi, ju krijoi sipas imazhit të Tij, me të njëjtin qëllim si kur krijoi Adamin dhe Evën. Përmes Krishtit dhe me Frymën e Shenjtë si ndihmësin tuaj, ju mund të ktheheni sërish në qëllimin tuaj! Zoti me të vërtetë dëshiron një marrëdhënie me ne. Ai dëshiron të jetë pjesë e jetës sonë, çdo minutë, çdo orë, çdo ditë, çdo natë. Ai dëshiron që ne të ndajmë gjithçka me Të: të gjitha mendimet tona, ndjenjat tona, gëzimet tona, dhimbjet tona, shqetësimet tona, nevojat tona, planet tona. Ashtu si kur jeni në një lidhje me dikë. Nëse jeni të dashuruar me dikë, dëshironi të jeni gjithmonë me këtë person, doni të kaloni kohë së bashku, të flisni me njëri -tjetrin, të bëni gjëra së bashku, të ndani zemrat tuaja së bashku. Zoti dëshiron të njëjtën gjë nga ju! Ai dëshiron të dëgjojë gjithçka që keni në zemrën tuaj dhe Ai gjithashtu dëshiron të ndajë zemrën e Tij me ju! Bibla është Fjala e Tij dhe në të Ai ju tregon për dashurinë e Tij për ju, për planet e Tij për ju, për mënyrën se si ta ndani zemrën dhe jetën tuaj me Të… Atë ditë ju do të dini që unë jam në Atin tim, dhe ju në mua, dhe unë në ju. Kush i ka urdhërimet e Mia dhe i zbaton, është Ai që më do. Dhe ai që më do mua do të jetë i dashur nga Ati im, dhe unë do ta dua Atë dhe do të shfaqem tek Ai (Gjoni 14: 20-21)

A dëshironi të keni një marrëdhënie të thellë me Perëndinë? Pyesni veten: sa kohë kaloj me Perëndinë çdo ditë? A ka gjëra në jetën time që ndërhyjnë në ndërtimin e marrëdhënies sime me Perëndinë? A është Zoti përparësia ime numër një?

 

(C) Copyright: Fokusi / Fjalebiblike.netet

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera