Shkëmbimi i Madh

Sa fort kapeni pas arritjeve dhe pasurive tuaja? Krenaria për vetë-përmbushjen shpesh e shtyn Perëndinë nga pamja si dhurues i të gjitha gjërave të mira. Perëndia na thërret të shkëmbejmë krenarinë për veten me falënderim të përulur dhe mbështetje te Perëndia. Ndërsa e pranojmë çdo ditë praninë e Tij si Krijues dhe Mbajtës, ne arrijmë t’i besojmë Atij si burimin e gjithë besimit dhe fuqisë sonë.

Pyetje
Kujt i besoni vërtet sot? Në veten tuaj, pasuritë tuaja, pozicionin ose arritjet tuaja, apo besoni vetëm te Zoti?

Vargu biblik
Ti je në fakt je ai që bën të shkëlqejë llambën time; o Zot, Perëndia im, ti ndriçon errësirën time, sepse me ty mund të sulmoj një aradhe dhe me Perëndinë tim mund të kërcej mbi një mur..—Psalmi 18:28-29

Lutja:
Zot, sot dua ta shkëmbej vetëbesimin me besimin te Zoti. Ti je Ai që më mbështet dhe sjell dritë në jetën time. Faleminderit për gjithçka që më keni dhënë, si talentet, përvojat, mençuria etj. Më lejoni ta përdor për të ndihmuar të tjerët dhe për t’ju nderuar. Me ju, unë mund të kapërcej çdo sfidë me të cilën përballem. Faleminderit për mundësinë për të jetuar me guxim dhe besim, siç bëri Jezusi, në emër të të cilit lutem, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera