Seminare me drejtuesit e kishave                         Seminare me drejtuesit e kishave

“FOKUSI” ndonjëherë organizon seminare ose konferenca për udhëheqësit e Kishës. Qëllimi është kryesisht shkëmbimi i përvojave dhe inkurajimi i njëri-tjetrit. Ne gjithashtu mendojmë për zhvillimin e një vizioni për një kishë lokale dhe diskutojmë çështje praktike, të tilla si financat, administrata, etj.

Shpjegim për kishat në lidhje me programin “Fokusi”

Shpjegim për kishat në lidhje me programin “Fokusi”

Programi “FOKUSI” ka qenë në zhvillim që nga viti 2019, kur filloi një grup kishash nga Shqipëria dhe Kosova. Qëllimi i programit është që kishat të mësojnë më shumë se çfarë do të thotë të jesh një kishë për besimtarët dhe lagjen e afërt. Programi “FOKUSI” ka origjinën në Holandë dhe që atëherë është zgjeruar në vende të ndryshme të Evropës, si Franca, Republika Çeke, etj. Në secilin vend, programi përshtatet me situatën lokale.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera