Reflektimi

Le të marrim pak kohë dhe të pyesim veten: Çfarë po bën Zoti në jetën tonë? Reflektimi mbi veprimtarinë e Perëndisë në dhe gjatë jetës suaj rezulton në lavdërimin që i shkon Atij të cilit i takon, në vend të vetes suaj. Reflektimi ofron një mundësi për ju si udhëheqës që të vlerësoni zemrën tuaj dhe të ndryshoni egon tuaj dhe të rindërtoni veten me përulësi dhe besim me perspektivën dhe qëllimin e Perëndisë.

Pyetje

  • Sa shpesh merrni kohë për të reflektuar mbi gjendjen e zemrës suaj?
  • Çfarë sheh Zoti në zemrën tënde?

Vargu biblik
Ashtu si në ujë fytyra pasqyron fytyrën, kështu zemra e njeriut e tregon njeriun. – Fjalët e urta 27:19

Lutja
Zot, faleminderit që më ndihmove të ngadalësoj dhe të reflektoj për gjendjen e zemrës sime. Në mes të drejtimit të të tjerëve, mund të jetë e lehtë të fillosh të mendosh se gjithçka varet nga unë, të harrosh se Ti je Ai që punon brenda dhe nëpërmjet meje. Mund ta marrësh lavdinë sot ndërsa unë ripërqendrohem te Ti. Në emër të Jezusit, i cili të pasqyroi Ty në gjithçka që tha dhe bëri, lutem, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera