Qëndroni të qetë dhe prisni

Shkrimi është plot me histori njerëzish të cilëve iu desh të prisnin Zotin për të parë që planet dhe premtimet e Tij të përmbusheshin. Abrahami priti 25 vjet për lindjen e Isakut, Davidi priti 20 vjet për të hipur në fron dhe sot ne presim kthimin e Krishtit. Pritja është një proces i ndërtimit të besimit, që na bën të kërkojmë Perëndinë dhe duke e lejuar Atë të na formojë për qëllimet e Tij.

Pyetje
Si po ju formëson Zoti ndërsa prisni tek Ai?

Vargu biblik
Rri në heshtje para Zotit dhe prite atë; mos u hidhëro për atë që i shkojnë mbarë punët e veta, për njeriun që ndjek planet e këqija të tij. Psalmi 37:7

Lutja:
Zot, është e lehtë të shohësh se si i ke dhënë formë Abrahamit dhe Davidit ndërsa ata të prisnin. Unë të pres tani, me durim, besim, me një zemër të qetë, të sigurt në Ty. Formoni zemrën time, kokën dhe duart e mia dhe zakonet e mia. Më bëj një udhëheqës shërbëtor, si Jezusi, në emrin e të cilit lutem, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera