Puna e përgatitjes së Perëndisë fillon me fundin në mendje. Para se të lindte Jeremia, Zoti ishte duke punuar me imtësi dhe me qëllim për ta përgatitur Jereminë për rolin e tij në mbretërinë e Perëndisë. Puna transformuese e Jezusit na përgatit t’i përgjigjemi thirrjes së Tij për të qenë udhëheqës shërbëtorë dhe për të bërë dishepuj në mjedisin ku Ai na ka vendosur.

 

Pyetje :

  1. Si ju ka përgatitur Perëndia që të jeni personi i Tij në mjedisin tuaj këtë javë?
  2. Cilat janë momentet në jetën tuaj kur kupton se Zoti ju kishte thirrur për detyrën që po bëni si udhëheqës i krishterë?

 

Vargu nga Bibla

Fjala e Zotit m’u drejtua, duke më thënë: Para se unë të të formoja në barkun e nënës sate, të kam njohur; para se ti të dilje nga barku i saj, të kam shenjtëruar dhe të kam caktuar profet të kombeve” (Jeremia 1:4-5)

Lutja:

Zot, jam i përulur që më ke dhënë një rol për të parë mbretërinë Tënde të bëhet realitet. Faleminderit për besimin që vjen nga të kuptuarit se Ti ke qenë në punë gjatë gjithë jetës sime për të më përgatitur për të qenë shërbëtori Yt. Le të udhëheq si Jezusi sot, në emrin e Tij dhe për lavdinë Tënde, Amen.

 

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera