Përballë ankthit

Përpjekjet për të jetuar dhe udhëhequr si Jezusi mund të jenë dërrmuese nganjëherë: presion i pandërprerë, mundje në lutje, zgjedhje të vështira që duhen bërë, kohë vetëflijimi. Pjetri pa Jezusin duke u përgatitur për kryqin, agoninë e lutjes së Tij dhe makthin e arrestimit dhe gjyqit të Tij. Më vonë në jetë, ndoshta duke reflektuar për kohën e Jezusit në Gjetseman, Pjetri i nxiti besimtarët t’i drejtoheshin Perëndisë kur po përjetonin ankth:

Vargu biblik
Hidheni gjithë ankthin tuaj mbi të, sepse ai kujdeset për ju. – 1 Pjetrit 5:7

Pyetje

– Cilat janë frikat dhe shqetësimet tuaja më të mëdha në shërbesën tuaj?

– Çfarë do të thotë konkretisht për ju që mund t’i hidhni të gjitha shqetësimet tuaja mbi Të? Si e bën atë?

 

Lutja
Zot, Jezusi të pa të mjaftueshëm përballë ankthit dhe vuajtjes së afërt. Kur përballem me kohë të vështira personalisht dhe si udhëheqës, të falënderoj për kujtesën e Pjetrit për të trajtuar ankthin tim ashtu siç bëri Jezusi. Nuk kam nevojë të pretendoj se nuk ekziston, duhet t’i jap të gjitha Ty. Unë lutem në emrin e Jezusit, Amen.

 

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera