Një mënyrë jetese e lavdërimit

Ne kemi një Zot të madh dhe të mrekullueshëm. Ai është i lavdishëm dhe i fuqishëm dhe meriton lavdërimin dhe adhurimin tonë. Të lavdërosh Perëndinë për atë që është, të kujtosh atë që ka bërë, ta falënderosh për premtimet e Tij dhe punën e madhe në emrin tënd dhe t’i dorëzohesh Krijuesit dhe Mbretit tënd do të ndryshojë jetën tënde.

Pyetje

  • Çfarë do të thotë për ju në jetën tuaj të përditshme që Perëndia është i fuqishëm dhe i lavdishëm?
  • Si po ju ndryshon vetëdija për madhështinë e Zotit?
  • Si e “lavdëroni Zotin në çdo kohë” në jetën tuaj personale dhe së bashku me të tjerët? 

Vargu biblik
Unë do të lëvdoj Zotin në çdo kohë; lavdërimi i tij do të jetë gjithmonë në buzët e mia. Unë do të mburrem në Zotin; le të dëgjojnë të pikëlluarit dhe le të gëzohen. Lavdëroni Zotin me mua, le të laartësojmë së bashku emrin e tij. – Psalmi 34:1-3

 

Lutja
Zot, Ti je i denjë për lavdërim! Fuqia jote, e vërteta jote dhe hiri yt po transformojnë jetën time. Unë të adhuroj Ty. Unë gjej kënaqësinë time më të thellë duke të njohur Ty dhe duke të bërë të njohur te të tjerët. Përkulem para Teje, duke ngritur duart dhe zemrën drejt Teje. Le të bëhem i/e njohur si një person që të lavdëron dhe të adhuron Ty, lutem në emrin e Jezusit, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera