Sytë e kujt janë mbi ju, duke vëzhguar qëndrimet dhe veprimet tuaja? Veshët e kujt dëgjojnë fjalët e tua dhe tonin e zërit tënd? Pjesa më e madhe e ndikimit tonë ndodh në momentet e ndërmjetme, në gjërat e vogla të jetës, pa u përpjekur të modelojmë ndryshimin që po bën Jezusi në jetën tonë. Edhe pa përpjekjet tona të vetëdijshme, ne vazhdimisht ndikojmë tek ata që na rrethojnë. Shpesh veprimet tona dhe komunikimi joverbal kanë më shumë efekt sesa vetëm fjalët tona.

Pyetje:

  1. Si prisni që ndikimi juaj të ndikojë tek të tjerët këtë javë?
  2. Cilat aftësi të forta të komunikimit jo verbal keni?

Vargu biblik
Prandaj ju bëj thirrje të më imitoni mua. Për këtë arsye ju dërgova Timoteun, birin tim që e dua, besnik në Zotin. Ai do t’ju kujtojë mënyrën time të jetesës në Krishtin Jezus, e cila përputhet me atë që mësoj kudo në çdo kishë.—1 Korintasve 4:16-17

Lutja:
Zot, më jep një vetëdije për ndikimin tim dhe ndikimin e reagimeve të mia instinktive ndaj situatave rreth meje. Më ngop me Frymën Tënde dhe transformoji përgjigjet e mia për të pasqyruar Jezusin tek ata që më rrethojnë. Unë lutem në emrin e Tij, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera