Mençuria

Perëndia, kur ju e kërkoni Atë, dëshiron t’ju jap urtësinë, vullnetin dhe qëllimet e Tij. Në vend që të fokusoheni në vetë shkëlqimet tuaja të momentit, ju duhet të njihni Atë që ju krijoi, Atë që orkestron dhe mban të gjithë universin. Ai jeton në ju dhe dëshiron të ndajë mendimet dhe qëllimet e Tij me ju.

Pyetje

  • Çfarë do të thotë për ju fjala urtësi, mençuri?
  • Cilat janë momentet që keni më shumë nevojë për mençuri?
  • A nuk jeni të kënaqur që nuk duhet ta kuptoni jetën me forcën tuaj?

Vargu biblik
Kur dituria të të hyjë në zemër, edhe njohja do të jetë e këndshme për shpirtin tënd, Fjalët e urta 2:10

Lutja
O Zot, sa i mençur je dhe plot kuptueshmëri! Prej kohësh, Ti ke poseduar dituri dhe urtësi, dhe Ti më përgjigjesh lirisht kur të thërras për njohuri. Unë e hap zemrën dhe mendjen time për Ty. Më trego si të ec në rrugën Tënde këtë javë, duke menduar ashtu siç mendon Ti, duke ndjekur qëllimet e Tua dhe duke thënë fjalë që pasqyrojnë mençurinë Tënde. Në emër të Jezusit lutem, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera