Madhështor

Emri i Zotit është madhështor, por ne shpesh nuk e kuptojmë këtë. Kur ngjarjet e jetës sfidojnë aftësinë tonë për të udhëhequr si Jezusi, kohët e vetmisë dhe të dialogut me Perëndinë bëhen gjithnjë e më të rëndësishme. Mbi erën dhe stuhinë, ne duhet të reflektojmë më shpesh mbi madhështinë e pandryshueshme të emrit të Perëndisë dhe duke e bërë këtë të fitojmë një këndvështrim të përjetshëm shpirtëror për ngjarjet dhe njerëzit, duke përfshirë rolin dhe përgjegjësitë tona. Fryma e shenjte dëshiron t’i përdorë këto kohë për të ripërtërirë forcën tonë, për të riorganizuar këndvështrimin tonë dhe për të freskuar zemrat tona.

Pyetje

  • Çfarë do të thotë për ju këtë javë që emri i Zotit është madhështor?
  • A keni shembuj në shërbesën tuaj ku keni përjetuar madhështinë e emrit të Perëndisë në punë?

Vargu biblik
Sa i mrekullueshëm është emri yt mbi gjithë rruzullin, o Zot, Zoti ynë, që vure madhështinë tënde mbi qiejtë! – Psalmi 8:1

 

Lutja
O Fryma e Perëndisë së gjallë, më jep jetë, shpresë dhe forcë teksa ndahem për të kaluar kohë me Ty. Zbuloni Madhështinë Tuaj! Rinovo, rifresko dhe riorganizo këndvështrimin tim; më lër ta shoh jetën siç e sheh ti. Mund të mendoj për ty kudo që të më dërgosh këtë javë. Unë lutem në emrin e Jezusit, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera