Lartësuar vetëm Zotin

Gjithçka që kemi dhe jemi vjen nga Zoti. Aftësitë tona natyrore, mundësitë tona, të gjitha bekimet dhe fuqitë tona shpirtërore, çdo gjë që zotërojmë, shpëtimi ynë, vetë jeta dhe fryma. Gjithçka që kemi është një dhuratë nga Zoti. Danieli e dinte mirë këtë dhe shpejtoi t’i jepte lavdi Perëndisë privatisht dhe publikisht. Si rezultat, emri i Perëndisë u lartësua nga një mbret i huaj.

Pyetje

Si do t’i jepni lavdi Perëndisë këtë javë? Në jetën tuaj personale dhe në shërbesën tuaj?

Vargu biblik

Mbreti i foli Danielit dhe tha: “Në të vërtetë Perëndia juaj është Perëndia i perëndive, Zoti i mbretërve dhe zbuluesi i sekreteve, sepse ti ke mundur të zbulosh këtë sekret”. – Danieli 2:47

Lutja

O Zot, lutem që jeta ime dhe dëshmimi im gjithmonë të të japin Ty. Ti jeni burimi i çdo dhurate të mirë. Çdo talent që kam vjen nga Ti. Të lutem më përdor sot për t’ua zbuluar madhështinë Tënde atyre që më rrethojnë. U lartoftë dhe i lartësuar qoftë emri yt. Në emër të Jezusit lutem, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera