Si shumë burra dhe gra me besim, Jozefi e dinte se aftësitë e tij vinin nga Perëndia. Ai ishte i shpejtë për të rrëfyer kufizimet e tij. Kur të tjerët kërkuan ndihmë, ai nxitoi t’i drejtonte për fuqinë e Perëndisë. Zoti i kishte dhënë disa talente, por ai kurrë nuk heshti për faktin se ato talente ishin nga Zoti.

Pyetje:

  1. Nga kush prisni që këtë javë të kërkojë ndihmën tuaj? Si mund t’i drejtosh ata te Perëndia?
  2. Çfarë talentesh ju dha Perëndia dhe si mund t’i përdorni ato për të lavdëruar Perëndinë?

Vargu biblik:
“Dhe Faraoni i tha Jozefit: “Kam parë një ëndërr dhe askush nuk është në gjendje ta interpretojë; por kam dëgjuar për ty se, kur ke dëgjuar një ëndërr, je në gjendje ta interpretosh”.
Jozefi iu përgjigj Faraonit duke i thënë: “Nuk jam unë, por Perëndia do të japë një përgjigje për të mirën e Faraonit”. (Zanafilla 41:15-16)

Lutja:
At, mos më lër t’i nënshtrohem tundimit për të marrë meritat për dhuratat që më ke dhënë. Kur të tjerët kanë nevojë për ndihmë, unë dua t’i drejtoj ata te Ti dhe fuqia jote për të bërë një ndryshim në jetën dhe rrethanat e tyre. Unë dua të ngre Jezusin sot, i cili mund të ndihmojë këdo në nevojë. Në emrin e Tij lutem, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera