Kur Jezusi ngrihet lart

Gjithçka ka të bëjë me Jezusin—Jezusin, emri i të cilit është sinonim i hirit, jeta e të cilit është një rrjedhje e dashurisë së Atit—Jezusin, i cili jetoi për lavdinë e Atit dhe përfitimin e të tjerëve—Jezusin, i cili e derdhi jetën e Tij duke dashur dhe udhëhequr të tjerët në marrëdhënie me Atin.

Pyetje

Si do të jetoni për të lartësuar Jezusin këtë javë? Në jetën tuaj personale dhe në punë apo në shërbesën?

Vargu biblik
Prandaj edhe Perëndia e lartësoi madhërisht dhe i dha një emër që është përmbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gju i krijesave (ose gjërave) qiellore, tokësore dhe nëntokësore, dhe çdo gjuhë të rrëfejë se Jezu Krishti është Zot, për lavdi të Perëndisë Atë. Filipianëve 2:9-11

Lutja
Jezus, Ti je i denjë të lartësohesh. Ti na shpëtove, Ti u ngjite në të djathtën e Atit, ku ndërmjetëson për ne dhe do të vish përsëri. Qoftë i lartësuar në jetën dhe udhëheqjen time sot. Në emrin Tënd lutem, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera