Ku e vendosni shpresën tuaj?

Zoti është shpresa jonë e vetme e sigurt. Ai nuk ndryshon si rrethanat; Ai mbetet besnik dhe i sigurt. Besimi i bazuar në çdo gjë tjetër përveç Tij është i pavend. Kur vijnë ditë sfiduese, kur e ardhmja është e turbullt, shikoni te Zoti. Vetëm ai është i denjë për besimin dhe shpresën tuaj. Ai do t’ju udhëheqë me besnikëri dhe do të ripërtërijë vizionin dhe shpresën tuaj ndërsa shikoni tek Ai.

Pyetje:

Çfarë ju mban përpara kur jeta bëhet e vështirë? Ku shikoni për të rinovuar shpresën tuaj kur gjërat duken të pashpresa?

Vargu biblik:

Pse shpirti im je i dëshpëruar? Pse kaq i shqetësuar brenda meje? Kini shpresën tuaj te Perëndia, sepse unë do ta lëvdoj akoma atë, Shpëtimtarin tim dhe Perëndinë tim. Psalmi 42:11

Lutja:

Shpëtimtari im dhe Perëndia im, unë i drejtoj sytë nga Ti. Ti e mban të ardhmen e sigurt në dorën Tënde dhe më fton të të ndjek në të ardhmen që Ti po krijon. Unë ju lavdëroj sot, në emrin e Jezusit, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera