Të inkurajosh të tjerët

Njerëzit dëshirojnë të dinë se Perëndia ka një qëllim për ta. Ata duan të bëjnë një ndryshim. Ata dëshirojnë të dinë se jeta e tyre ka vlerë. Të jetosh për Jezusin e jeton jetën me qëllim të përjetshëm.

Pyetje

  • Kë po inkurajoni të jetoni për Perëndinë?
  • Çfarë po bëni vetë për të inkurajuar punën transformuese që Jezusi dëshiron të bëjë brenda dhe nëpërmjet të tjerëve?

Vargu biblik
Pastaj, mbasi ai donte të shkonte në Akai, vëllezërit i dhanë zemër dhe u shkruan dishepujve që ta prisnin. Mbasi arriti atje, ai i ndihmoi shumë ata që kishin besuar me anë të hirit. – Veprat 18:27


Lutja
Zot, Ti na thërret të gjithëve të jemi udhëheqës shërbëtorë. Thirrja juaj specifike për të tjerët mund ose nuk mund të përputhet me timen, megjithatë të gjithë ne duhet të jemi të bindur për të shërbyer ku, kur dhe si Ti na drejtoni. Më ndihmo të jem mbështetës dhe inkurajues për të tjerët sot. Unë lutem në emrin e Jezusit, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera