Gatishmëria
I zhytur në mrekullinë e faljes së Perëndisë, madhështisë së Perëndisë dhe thirrjes së Perëndisë që dikush të merrte mesazhin e Tij, Isaia doli vullnetarisht të shërbente. A e priste ai pjesën tjetër të thirrjes së Perëndisë? “Ndajeni mesazhin tim njerëzve që nuk do të dëgjojnë dhe nuk do të përgjigjen.” Udhëheqësia shërbyese mund të jetë e vështirë. Shihni Isainë, Natanin, Esterin, Moisiun, Marinë ose ndonjë nga profetët ose dishepujt. Të lutesh sipas lutjes së Isaias ju bën të jeni në shoqëri të mirë.

Pyetje

  • A je gati të shkosh atje ku thërret Zoti, edhe kur kjo do të thotë se duhet të shkosh te njerëzit që nuk duan të dëgjojnë apo përgjigjen?
  • Me cilin nga udhëheqësit në Bibël e krahasoni më mirë veten? Isaian, Natanin, Esterin, Moisiun, Marian apo ndonjë profet apo dishepull tjetër?

Vargu biblik
Pastaj dëgjova zërin e Zotit që thoshte: “Kë të dërgoj dhe kush do të shkojë për ne?”. Unë u përgjigja: “Ja ku jam, dërgomë mua!” – Isaia 6:8

Lutja
Zot, unë e kam dëgjuar thirrjen e Jezusit për udhëheqjen shërbëtore. Unë jam i gatshëm të ndjek Jezusin dhe ta lë Atë të më transformojë. Nuk e di se çfarë do të sjellë e ardhmja, por besoj se Ti e bën dhe se do të më mjaftosh. Këtu jam unë. Më dërgo në emrin e Jezusit, lutem, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera