Gati për të qëndruar, gati për të shkuar

Izraelitët kishin një shenjë të dukshme të pranisë dhe drejtimit të Perëndisë në renë që rrinte pezull mbi tabernakull. Koha dhe drejtimi i ardhjes dhe shkuarjes së tyre varej tërësisht nga Perëndia. Për të udhëhequr si Jezusi, ne duhet të qëndrojmë të sintonizuar me praninë dhe udhëheqjen e Perëndisë.

Pyetje
Sa shpejt i përgjigjeni drejtimit të Perëndisë? Apo të duhet shumë kohë për t’u përshtatur me udhëzimet e Perëndisë? A jeni gati të qëndroni apo të shkoni në urdhrin e Tij?

Vargu biblik
Nëse reja qëndronte mbi tabernakull dy ditë, një muaj ose një vit, izraelitët do të qëndronin në kamp dhe nuk do të niseshin; por kur të ngrihej, ata niseshin. Me urdhër të Zotit fushuan dhe me urdhër të Zotit u nisën. Ata iu bindën urdhrit të Zotit, në përputhje me urdhrin e tij nëpërmjet Moisiut.—Numrat 9:22-23

Lutja:
Zot Sovran, Ti e di rrugën që duhet të shkoj dhe kur është koha e duhur që unë të lëviz në një drejtim të ri. Ju e dini gjithashtu se ku duhet ta dëgjoj këtë në jetën time. Në të gjitha ardhjet dhe ikjet e mia, le të të sjell lavdi. Në emër të Jezusit lutem, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera