Fuqia e dashurise

Çfarë ndikimi ka bërë dashuria për Perëndinë në jetën tuaj? Dashuria e Zotit ndryshon zemrën e njeriut. Krijon jetë të re, duke transformuar zemrat e ngurtësuara dhe duke krijuar modele të reja jetese. Ashtu si dashuria e Jezusit për Atin e Tij u zbulua në dashurinë e Tij sakrifikuese për të tjerët, ato të transformuara nga dashuria e pakushtëzuar e Jezusit nuk mund të mbeten të njëjta.

Pyetje

Ku e shihni se dashuria transformuese e Perëndisë është në veprim tek ju? Si po ndryshon marrëdhëniet tuaja me të tjerët?

Vargu biblik

Të dashur miq, le ta duam njëri-tjetrin, sepse dashuria vjen nga Zoti. Kushdo që do, ka lindur nga Perëndia dhe e njeh Perëndinë.—1 Gjonit 4:7

Lutja:

Jezus, dashuria jote për Atin formësoi jetën dhe marrëdhëniet e tua dhe dashuria jote për mua ka krijuar një të ardhme të re dhe një shpresë të re për mua. Unë dua të jetoj në vetëdijen për dashurinë Tënde sot, në mënyrë që dashuria ime për Ty të derdhet në marrëdhëniet që kam me të tjerët. Më transformo me dashurinë Tënde, o Zot, që të dukem si Ti. Unë lutem në emrin Tënd, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera