Frymëzim


Jezusi gjeti frymëzim në marrëdhënien e Tij me Atin e Tij dhe gjeti përmbushje duke jetuar në dritën e identitetit të Tij si Biri i Perëndisë. Fjala e Perëndisë e ushqeu dhe e forcoi Atë dhe Fryma e Perëndisë e fuqizoi Atë. Jeta e tij, e jetuar në intimitet me Atin, i frymëzoi të tjerët t’i bënin pyetje shpirtërore dhe të dëshironin të ishin si Ai.

Pyetje

  • Kush apo çfarë ju frymëzon?
  • A ka ndryshuar ky frymëzim vitet e fundit?

Vargu biblik

Duke kujtuar vazhdimisht veprën tuaj të besimit, mundimin e dashurisë suaj dhe qëndrueshmërinë e shpresës në Zotin tonë Jezu Krisht përpara Perëndisë, Atit tonë,  – 1 Thesalonikasve 1:3

 

Lutja
Zoti Jezus, Ti je frymëzimi im. Ti më frymëzon të jem më shumë se sa e di veten të jem. Shpresa që Ti më jep më frymëzon të vazhdoj dhe të besoj në aftësinë e Shpirtit Tënd për të më transformuar. Bëhu jeta dhe fryma ime këtë javë për të frymëzuar të tjerët që të shikojnë tek Ti, lutem në emrin Tënd, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera