Forca për këtë javë

Mund të besojmë se Jezusi është sakrifica e përsosur, që dha jetën e tij për ne. Ai u ringjall nga vdekja dhe u kthye në parajsë ku po ndërmjetëson për ne. Çfarëdo që kemi nevojë, Jezusi është në gjendje të plotësojë nevojën tonë. Edhe nëse ndonjëherë nuk mund ta shprehim me fjalë, Ai e di saktësisht se çfarë kemi nevojë. Ai po i kërkon Atit të plotësojë nevojën tonë që ne t’i shërbejmë Atij sot.

 

Pyetje

  1. Çfarë ju nevojitet më shumë këtë javë për të udhëhequr si Jezusi?
  2. A keni nevojë për më shumë nga forca e Tij? Apo urtësia e Tij, dhembshuria e Tij, guximi i Tij, përulësia e Tij? Kërkoni dhe Ai do t’ju japë me bollëk

 

Vargu biblik
Kush është atëherë ai që dënon? Asnje. Krishti Jezus që vdiq, më tepër se kaq, që u ringjall, është në të djathtën e Perëndisë dhe po ndërmjetëson edhe për ne. (Romakëve 8:34)

 

Lutja

Jezus, sa mirënjohës jam që Ti je gjallë dhe ndërmjetëson për mua sot. Ti e di çdo nevojë timen, duke përfshirë atë që kam nevojë për të qenë në gjendje të jetoj sot me fokus në shërbimin e të tjerëve. Faleminderit që më lirove nga dënimi dhe më jep atë që kam nevojë çdo ditë, në mënyrë që të mund të shërbej plotësisht dhe lirisht në emrin Tënd, Amen.

 

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera