Duke medituar fjalën e Zotit

Çfarë ju mban përpara kur rruga e udhëheqjes shërbyese është e vështirë? Çfarë ju mbush mendimet kur jeni të dekurajuar? Psalmisti na thotë se ata që kënaqen me ligjin e Perëndisë, në të vërtetën e Perëndisë dhe që meditojnë rreth tij, do të gjejnë freskim dhe ushqim për një kohë të gjatë. Ata që i drejtojnë mendimet e tyre drejt Tij, Zoti i bekoftë. Ata që shikojnë tek Ai do të gjejnë jetë dhe forcë për të vazhduar.

Pyetje

Kur lexoni fjalën e Perëndisë dhe meditoni rreth saj, çfarë ju mbush mendimet sot? Si mund t’ju ndihmojë kjo që të inkurajoheni për shërbimin tuaj?

Vargu biblik

Sepse Zoti ruan rrugën e të drejtëve, por rruga e të ligjve çon në shkatërrim.—Psalmi 1:6

Lutja:

Zot, mbroji mendimet e mia nga dekurajimi dhe tundimi për të braktisur rrugën Tënde të udhëheqjes shërbëtor dhe për t’u kthyer te metodat e udhëheqjes botërore të fuqisë dhe kontrollit. Ti më ke thirrur për t’u shërbyer të tjerëve, duke ndjekur shembullin e Jezusit, edhe kur është e vështirë. Unë dua të më gjesh duke ecur në rrugën Tënde. Forcoje mendjen time me Fjalën Tënde që sot të mund të udhëheq si Jezusi, në emër të të cilit lutem, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera