Duke qenë i shtyrë nga krenaria, Pali u bë një njeri që jetoi me përulësi dhe besim të lindur nga një takim me Jezu Krishtin. Në përgjigje të thirrjes së Perëndisë, Pali e jetoi jetën e tij me një fokus të ri për të çuar mesazhin e Krishtit te judenjtë dhe johebrenjtë. Thirrja e Perëndisë dhe hiri i Perëndisë riformësuan këndvështrimin dhe qasjen e Palit ndaj jetës.

 

Pyetje:

Si po e riformësojnë thirrja dhe hiri i Perëndisë këndvështrimin dhe qasjen tuaj?

Vargu biblik:

Unë u bëra shërbëtor i këtij ungjilli me dhuratën e hirit të Perëndisë që më dha nëpërmjet punës së fuqisë së tij. — Efesianëve 3:7

 

Lutja:

Kush do të isha unë pa Ty, Jezus? Do të mbetesha ende në mendësinë egoiste të krenarisë dhe frikës. Faleminderit që më çlirove nga këto kurthe dhe më dhe një këndvështrim të ri për jetën. Unë dua të jetoj sot në dritën e thirrjes dhe hirit Tënd. Është në emrin Tënd që të kërkoj, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera