Dridhje

Frika, dridhja për atë që po ndodh aktualisht ose që mund të ndodhë në të ardhmen, ndërhyn në aftësinë tonë për të ndier praninë e vërtetë të Zotit. Ne e nënvlerësojmë fuqinë e Tij për të vepruar në emër të fëmijëve të Tij. Frika duhet të na shtyjë te Zoti, për të kujtuar madhështinë e Tij dhe furnizimin e Tij në të kaluarën. Atëherë ne dridhemi nga gjëja e duhur, prania dhe fuqia e Perëndisë tonë.

Pyetje
Cilat rrethana ju shqetësojnë? Kur ishte hera e fundit që u drodhët nga prania dhe fuqia e Perëndisë?

Vargu biblik
Dridhu, o tokë, në prani të Zotit, në prani të Perëndisë të Jakobit, që e shndërroi shkëmbin në liqen, shkrepin në një burim uji.—Psalmi 114:7-8

Lutja:
Zot, faleminderit për mënyrën se si e tregove veten të fortë në emër të izraelitëve, brez pas brezi. Kur tundohem të kem frikë, më kujto kush je dhe më bëj të dridhem nga madhështia Tënde. Unë të nderoj sot dhe kërkoj që Ti të përmbushësh qëllimet e Tua gjatë jetës sime. Unë lutem në emrin e Jezusit, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera