Cili është qëllimi i jetës?

Të gjithë kanë pyetur veten, se pse ekzistojnë?! Cili është qëllimi im në jetë? A ka ndonjë qëllim në jetë? Nëse ka, çfarë është?

 

Qëllimi i Zotit

Shumë njerëz kalojnë kohë duke kërkuar qëllimin e tyre në jetë dhe arrijnë në shumë përfundime të ndryshme. Sidoqoftë, Bibla mëson qartë se qëllimi ynë në jetë është ai që n’a ka dhënë Perëndia. Ai n’a ka krijuar për ta lavdëruar Atë dhe për t’a shijuar Atë përgjithmonë. Vargjet biblike që i referohen këtij qëllimi dypjesësh për jetën tonë gjenden në të gjithë Shkrimin. Këtu janë vetëm disa:

 

Ne jemi bërë për të Lavdëruar Perëndinë:

  • “Sepse prej tij, nëpërmjet tij dhe për të janë të gjitha gjërat. Atij i qoftë lavdia përgjithmonë. Amen. ” (Romakëve 11:36)
  • “Pra, nëse hani ose pini, ose çfarëdo që bëni, bëjini të gjitha për lavdinë e Perëndisë.” (1 Korintasve 10:31)
  • “Ti je i denjë, O Zot Perëndia ynë, për të marrë lavdi, nder dhe fuqi, sepse ti krijove të gjitha gjërat dhe me vullnetin tënd ato ekzistuan dhe u krijuan.” (Zbulesa 4:11)
  • “Ai ma rikthen shpirtin. Ai më çon në shtigjet e drejtësisë për hir të emrit të tij. ” (Psalmet 23:3)
  • Ne jemi krijuar për të shijuar Perëndinë:“Ti më bën të njohur rrugën e jetës; në praninë tuaj ka plot gëzim; në të djathtën tënde ka kënaqësi përgjithmonë. ” (Psalmi 16:11) 
  • “Gëzohuni në Zotin gjithmonë; përsëri do të them: Gëzohu “. (Filipianëve 4: 4) 
  • “Kënaquni në Zotin dhe ai do t’ju plotësojë dëshirat e zemrës tuaj.” (Psalmet 37: 4) 
  • “Vini re, Perëndia është shpëtimi im; Unë do të besoj dhe nuk do të kem frikë; sepse Zoti Perëndi është forca ime dhe kënga ime, dhe ai është bërë shpëtimi im “. (Isaia 12: 2) 
  • “Dhe engjëlli u tha atyre:” Mos kini frikë, sepse ja, unë po ju sjell një lajm të mirë gëzimi të madh që do të jetë për të gjithë njerëzit. ” (Luka 2:10) 
  • “Dhe dëgjova një zë të lartë nga froni duke thënë:” Ja, banesa e Perëndisë është me njeriun. Ai do të banojë me ta, dhe ata do të jenë populli i tij, dhe vetë Perëndia do të jetë me ta si Perëndia i tyre. Ai do të fshijë çdo lot nga sytë e tyre dhe vdekja nuk do të jetë më, as zi, as klithmë, as dhimbje më, sepse gjërat e mëparshme kanë kaluar ”. (Zbulesa 21: 3-4)

 

(C) Copyright: Fokusi / Fjalebiblike.net

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera