Çfarë është jeta e përjetshme? Çfarë është jeta pas vdekjes?

Shumë njerëz kanë frikë të vdesin. Shumë njerëz nuk e dinë se çfarë ndodh pasi vdesin. Njerëz të tjerë i parashtrojnë këto pyetje thjesht duke imagjinuar një “jetë pas vdekjes” ku ata do të gëzojnë shëndet, pasuri, diell dhe paqe. Por çfarë thotë Bibla për jetën pas vdekjes? Për t’a thënë më konkretisht, çfarë është jeta e përjetshme?

 

Bibla nuk hesht

Para së gjithash, Bibla thotë shprehimisht se ka jetë pas vdekjes ( Mateu 25:46; Marku 10: 29-30; Gjoni 5: 25-29). Në të njëjtën kohë, ne duhet të jemi shumë të qartë për faktin se jeta pas vdekjes nuk është një sinonim i jetës së përjetshme. Ekziston një ndryshim i qartë, por shumë i rëndësishëm midis një qenie njerëzore që përjeton jetën pas vdekjes dhe një qenie njerëzore që gëzon jetën e përjetshme.

 

Jeta është më shumë se fizike

Cili është ndryshimi midis këtyre të dyjave? Dallimi ka të bëjë të gjithë me realitetin shpirtëror në jetën tuaj. Ekzistojnë vetëm dy lloje njerëzish në këtë botë: ata që janë fizikisht të gjallë por shpirtërisht të vdekur në shkeljet dhe mëkatet e tyre ( Efesianëve 2: 1-3) dhe ata që janë fizikisht të gjallë dhe shpirtërisht të gjallë në Krishtin (Efesianëve 2 : 4-6). Të gjithë ata që besojnë në Jezusin bëhen të gjallë në Të. Ata nuk do të vdesin kurrë. Si mund të jetë kjo?

Jeta e përjetshme është më shumë se jeta pas vdekjes.Ne duhet të dimë se çfarë është jeta e përjetshme. Njerëzit në epokën tonë janë të prirur të mendojnë për një jetë pas vdekjes e cila është një lloj bote e bukur, paqësore në të cilën do të hyni dhe do t’a zbuloni pas momentit që të vdisni. Ferri nuk është një temë popullore në shoqërinë tonë. Shumë njerëz mohojnë ekzistencën e tij. Askujt nuk i pëlqejnë imazhet dramatike të njerëzve që përballen me zemërimin e Perëndisë në mundim (Zbulesa 14: 10-11). Pra, nëse Bibla flet për jetën e përjetshme, në çfarë mënyre përshkruhet? 

 

Jeta do të thotë të njohësh dhe të ecësh me Perëndinë

E vërteta më e rëndësishme që dimë për jetën e përjetshme, është se Zoti është qendra e saj. Zoti Jezus ka jetën e përjetshme të përcaktuar në këtë mënyrë: “Dhe kjo është jeta e përjetshme, që ata të njohin Ty të vetmin Perëndi të vërtetë dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar” (Gjoni 17: 3). Të jetosh do të thotë të njohësh Zotin. Prandaj, nëse nuk e njihni Perëndinë në marrëdhënie – (ne nuk jemi të thirrur ta njohim Perëndinë thjesht në mënyrë racionale, por në marrëdhënie) – ju nuk jeni vërtet të gjallë. Ju jetoni në kuptimin fizik të këtij termi, por shpirtërisht jeni të vdekur në mëkatet tuaja (Gjoni 8:24). A e njihni Perëndinë nëpërmjet Jezu Krishtit? A e dini se e keni marrë vetë Zotin Jezus (Gjoni 1:12)? A e dini se Zoti ju ka falur mëkatet? A e dini fuqinë e Frymës së Shenjtë, me anë të së cilës Zoti ju shndërron në imazhin e Vetes? A pasqyron karakteri juaj vlerat e Tij morale?

 

Tashmë – jo akoma

I krishteri është një person shumë i privilegjuar. Në njëfarë kuptimi, ai tashmë ka jetën e përjetshme, sepse e njeh Perëndinë në Krishtin. Por nga ana tjetër, as të krishterët nuk mund të gëzojnë bekimet e plota të jetës së përjetshme tani. Të krishterët vuajnë. Të krishterët vdesin. Rehatia është një ngushëllim i madh për të gjithë të krishterët që kur të hiqet trupi ynë së shpejti (2 Pjetrit 1:14) ata nuk kanë pse të kenë frikë nga vdekja. Jezusi tha: “Unë jam ringjallja dhe jeta. Kush beson në mua, edhe nëse vdes, do të jetojë; dhe kushdo që jeton dhe beson në mua nuk do të vdesë kurrë ”(Gjoni 11: 25-26). Fryma e bijve të Perëndisë do të jetë me Krishtin në momentin kur ata heqin dorë nga trupi i tyre. Në librin e fundit të Biblës, Zbulesa ndaj Gjonit, ne lexojmë këtë premtim ngushëllues: “Dhe dëgjova një zë nga qielli që tha:” Shkruaj këtë: Lum ata të vdekur që vdesin tani e tutje në Zotin. ” “Me të vërtetë të bekuar,” thotë Fryma, “që ata të mund të pushojnë nga punët e tyre, sepse veprat e tyre i ndjekin!” (Zbulesa 14:13) 

 

(C) Copyright: Fokusi / Fjalebiblike.net

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera