Ju keni marrë vendimin më të mirë dhe më të rëndësishëm për jetën tuaj. Tani jeni në një marrëdhënie – me Zotin. Si çdo marrëdhënie, marrëdhënia juaj me Perëndinë do të rritet vetëm nëse kaloni kohë me Të dhe përjetoni praninë e Tij në aktivitetet tuaja të përditshme.

 

U bëra i krishterë në kampus ku pata avantazhin e të paturit të krishterë të pjekur për të më udhëhequr. Gjëja e parë që më mësuan ishte të lija kohë për të dëgjuar Zotin dhe për të folur me Të. Kjo kohë zakonisht quhet “Koha e qetë”.

 

Kohë e qetë

Gjatë kohës sonë të qetë:

  1. Dëgjoni Zotin

Ne dëgjojmë Perëndinë duke lexuar Biblën. Pse? Sepse Bibla është vetë fjala dhe vullneti i Perëndisë, i ruajtur për ne, në mënyrë që të mund të njohim se kush është Ai dhe çfarë dëshiron Ai për jetën tonë.

2 Timoteut 3:16 thotë: “I gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe është i dobishëm për të mësuar, qortuar, korrigjuar dhe stërvitur në drejtësi, që njeriu i Perëndisë të jetë plotësisht i pajisur për çdo vepër të mirë.”

 

Merrni një përkthim të Biblës që është i lehtë për t’u kuptuar si versioni i ri ndërkombëtar ose versioni standard anglez. Filloni me një nga Ungjijtë në Dhiatën e Re. Përdorni një fletë letre për të shkruar pyetjet dhe vëzhgimet tuaja. Përgjigjuni këtyre dy pyetjeve për secilin kapitull: Çfarë mësoj për Perëndinë ose Jezusin? A diskutohen gjëra që duhet të filloj t’i praktikoj apo t’i shmang fare? Kjo do t’ju ndihmojë të kuptoni se Bibla është shumë praktike për jetën tuaj sot. Pasi të keni mbaruar Gjonin, thjesht vazhdoni të shkoni deri në Zbulesë.

 

Përndryshe, ju mund të lexoni Biblën në internet së bashku me shënime për t’ju ndihmuar të kuptoni tekstin biblik (shikoni faqen e internetit YouVersion).

 

  1. Flisni me Zotin

Lutja ose biseda me Zotin është shumë e rëndësishme për një marrëdhënie të shëndetshme me Zotin. Ne mund të flasim me Perëndinë në çdo kohë, kudo, në çdo humor dhe në çdo stinë tundimi ose gëzimi.

 

Psalmi 62:8 thotë t’i “shpërndani zemrat tuaja Perëndisë”.

Ekziston një akronim, ACTS, i cili është më i dobishëm nëse nuk jeni mësuar të flisni me Perëndinë.

A për adhurim: është vendi ku ne lavdërojmë Zotin për atë që Ai është: i dashur, i mirë, i sjellshëm, i kuptueshëm i drejtë. Ndërsa lexoni Biblën dhe shkruani gjërat që po mësoni për Perëndinë, do të keni gjithnjë e më shumë për ta lavdëruar Atë. Gjithashtu, filloni të lexoni një Psalm në ditë – dhe lavdëroni Perëndinë për mënyrën se si çdo Psalm zbulon dimensione të reja të karakterit dhe mënyrave të Tij.

 

C për rrëfimin: është një komponent kyç i rritjes. Mëkati e pengon shoqërinë tonë me Perëndinë. Ne do të ndihemi fajtorë dhe të larguar nëse kemi qëndrime dhe veprime në jetën tonë që Bibla thotë se janë të gabuara. Këtu hyn rrëfimi. Shiko 1 Gjonit 1:9. Më pas lexoni Psalmin 32:3-5 për pasojat e mëkatit të parrëfyer dhe si ta trajtoni atë.

 

T për Ditën e Falënderimeve: është kur ne thjesht i themi falënderime Zotit për gjithçka që Ai ka bërë për ne. Përsëri, Psalmet janë një vend i mrekullueshëm për t’u kujtuar gjithçka që Ai ka bërë për ne. Përdorni fjalët e psalmistëve si tuajat. Është një mënyrë e mirë për të mësuar të flasësh vetëm me Perëndinë.

 

S për Lutjen: është vendi ku lutemi si për veten ashtu edhe për të tjerët në jetën tonë. Mbani një listë lutjesh me datën kur keni filluar të luteni në emrin tuaj ose të një tjetri dhe datën kur lutja u përgjigj. Lutuni në mënyrë specifike, me pritje dhe besnikëri.

 

Gjëra të tjera që janë të rëndësishme

Gjëra të tjera që janë të rëndësishme që të krishterët të bëjnë dhe të krishterët e rinj që të fillojnë të bëjnë përfshijnë:

 

Bashkëpunim me besimtarë të tjerë

Është shumë e rëndësishme në marrëdhënien tonë me Perëndinë që të kalojmë kohë me të krishterët e tjerë. Shkoni me mikun tuaj të krishterë në kishën e tij ose të saj. Perëndia i ka projektuar të krishterët që të varen nga njëri-tjetri. Ne duhet ta ndihmojmë njëri-tjetrin të kuptojë të vërtetën biblike, të këshillojmë njëri-tjetrin në lidhje me situatat në jetë, të inkurajojmë njëri-tjetrin, ta mbajmë njëri-tjetrin përgjegjës dhe të punojmë së bashku në përmbushjen e nevojave fizike dhe financiare të bashkëbesimtarëve dhe atyre në komunitet.

 

Flisni me të tjerët për Krishtin

Kjo quhet dëshmi. Tek 2 Korintasve 5:17-20, Apostulli Pal na referohet si ‘ambasadorët e Krishtit’. Pasi të jeni të sigurt për marrëdhënien tuaj me Krishtin – keni marrë faljen për mëkatin tuaj, keni gjetur kënaqësinë, gëzimin, përmbushjen dhe frytshmërinë në Krishtin – duhet t’u tregoni miqve tuaj për marrëdhënien tuaj të re me Krishtin. Bëni një listë të dhjetë njerëzve më të mirë me të cilët dëshironi të flisni për Zotin. Lutuni për ta dhe thjesht prisni që Ai të hapë mundësitë për ta bërë këtë.

 

Jeta juaj e re në Krishtin nuk premton vetëm një jetë të bollshme këtu në tokë, por jetë të përjetshme dhe siguri për të qenë në një vend të përgatitur për ju në praninë e Perëndisë kur të vdisni (Gjoni 10:10, 14:1-4). Pra, kapuni pas Krishtit dhe mos e lëshoni kurrë Atë.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera