Çfarë dëshironi vërtet?

Dëshirat tuaja, angazhimi juaj ose mungesa e angazhimit ndaj Zotit, kanë ndikim të madh për ju dhe për ata përreth jush. Zgjedhjet tuaja të jetës kanë rëndësi. Ato kanë rëndësi për Zotin dhe kanë rëndësi për sa i përket ndikimit tuaj në familjen, miqtë dhe bashkëpunëtorët tuaj.

Pyetje
Ku jeni tunduar t’i shërbeni dikujt tjetër përveç Zotit me jetën tuaj? Si mund ta ndezësh flakën e dëshirës për t’i shërbyer Atij sot?

Vargu biblik
Dhe në rast se ju duket një gjë e keqe t’i shërbeni Zotit, zgjidhni sot kujt doni t’i shërbeni, o perënditë të cilëve u shërbyen etërit tuaj matanë lumit, o perënditë e Amorejve, në vendin e të cilëve – Jozueu 24:15

 

Lutja:
Zot, fjalët e Jozueut drejtuar izraelitëve më shtyjnë të kontrolloj zemrën time. Ju keni bërë shumë për mua. Ti më ke shpëtuar, më ke shpenguar dhe më ke sjellë në mbretërinë Tënde. Ndizni sërish dëshirën time për t’ju shërbyer Ty sot dhe lëre shembullin tim të frymëzojë të tjerët që t’ju shërbejnë gjithashtu. Në emër të Jezusit, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera