Besimi fillon me liderin

Jezusi e tregoi veten të besueshëm te Perëndia dhe te njerëzit. Atij mund t’i besohej se do ta nderonte dhe t’i bindej Perëndisë dhe të thoshte të vërtetën e Perëndisë në çdo situatë. Jezusi tregoi karakter hyjnor, përkushtues, kompetente dhe shqetësuese gjatë gjithë jetës së Tij. Për shkak të mënyrës se si Ai jetoi dhe se si Ai ndërvepron me ne edhe tani, ne e dimë se mund t’i besojmë Atij.

 

Pyetje

  • Çfarë tregon se i besoni plotësisht Perëndisë? Apo ka raste kur keni dyshime?
  • A mendoni se jeni i besueshëm për të tjerët? Pse?
  • Si do të krijoni besim me të tjerët këtë javë?

 

Vargu biblik
Më besoni se unë jam në Atin dhe se Ati është në mua; në mos, më besoni për shkak të vet veprave. – Gjoni 14:11

 

Lutja
Jezus, Ti ke derdhur hirin tënd ndaj meje. Unë e di se ti ke ardhur nga Ati dhe se mund të të besoj që të më drejtosh në rrugët e Tij. Unë dua ta nderoj dhe t’i bindem Atit. Më ndihmo të ndjek hapat e Tua këtë javë, duke ndërtuar besim me ata që më rrethojnë. Unë kërkoj në emrin Tënd, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera