Thellë brenda çdo qenieje njerëzore ekziston një vetëdije për Zotin. Dëshira për ta gjetur Atë. Dhe çdo fe është një kërkim për Zotin. Megjithatë, dallimet midis feve në të menduarit e tyre për Zotin, janë të pamasë!

 

Njohja e së vërtetës është e rëndësishme për jetën

Në Budizëm nuk ka një Zot personal. Bëhet fjalë për mësimin e Budës për t’u çliruar nga rrota e rimishërimit

Në hinduizëm ka më shumë se 1000 perëndi. Brahma, Vishnu dhe Krishna janë më të rëndësishmet

Në Islam, Allahu nuk ka djalë. Isai është vetëm një profet

Në krishterim, Jezusi është Biri i Perëndisë, i cili erdhi në tokë si Shpëtimtari ynë

Cila fe është e drejtë? Është e lehtë të thuash: “Nuk ka shumë rëndësi se në cilën fe beson një person. Të gjithë po shkojnë në të njëjtin drejtim. Për sa kohë që ne pranojmë besimet e njëri-tjetrit, do të jetë në rregull.” Por kjo është shumë e lehtë! Sigurisht që është gjë e mirë të respektojmë njëri-tjetrin. Por kur bëhet fjalë për fenë, është me rëndësi jetësore të dihet e vërteta. “Kjo është jeta e përjetshme, që të të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtetë, dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar” (Gjoni 17:3). Është thjesht e pamundur të barazohen të gjitha fetë. Ato janë shumë të ndryshme. Vetëm një mund të jetë e vërtetë.

 

Veçantia e misionit të Jezusit

Çfarë është kaq unike e mesazhit të Biblës? Çfarë është kaq e veçantë për Jezusin? Një herë lexova: “Ka shumë njerëz që do të donin të ishin zot, por ka vetëm një Zot që ishte i gatshëm të bëhej burrë.” Kjo godet një pikë qendrore të ndryshimit. Ndërsa në shumicën e feve sfida është se ne duhet të ngjitemi te Perëndia, në Bibël zbulojmë se Zoti zbriti te njerëzimi. Ekziston një histori e vjetër që e bën të qartë:

 

Një herë ishte një burrë, i cili ra në një gropë të thatë. Ishte e pamundur që ai të dilte jashtë. Pastaj dëgjoi hapa dhe pa fytyrën e Budës. Ai kërkoi ndihmë dhe Buda tha: Kjo është karma juaj. Shfrytëzojeni këtë mundësi për t’u shkëputur nga të gjitha dëshirat. Pak më vonë erdhi Muhamedi. Ai kërkoi ndihmë. Muhamedi tha: Vullneti i Zotit është i përsosur dhe ju duhet ta pranoni atë. Një nga një, të gjithë udhëheqësit fetarë erdhën dhe u dhanë këshilla. Më në fund erdhi Jezusi. Ai nuk tha asgjë, por zbriti në gropë, e mori njeriun në krahë dhe e bekoi. Pastaj e la të ngjitej mbi supet e Tij, që të mund të dilte nga gropa. Burri ishte mirënjohës dhe i lumtur: ai ishte përsëri i lirë! Atëherë ai e kuptoi se Jezusi kishte zënë vendin e tij në gropë.

 

Jezusi është e vetmja rrugë drejt Zotit

Bibla thotë në 2 Korintasve 5:21 për Jezusin: “Perëndia bëri që të jetë mëkat për ne atë që nuk kishte mëkat, që në Të të bëhemi drejtësia e Perëndisë.” Dhe vetë Jezusi tha te Gjoni 14:6: “Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje.” Nëpërmjet Jezusit, ju mund të vini te Perëndia. Ai të ngre nga gropa e mëkatit dhe të kthen te Perëndia. Ky është mesazhi unik i Biblës, i cili nuk ka të barasvlershëm në fetë e tjera.

COPYRIGHT @ BIBLWORD Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera